audit daňové
poradenstvo
účtovné
poradenstvo
lektorská
činnosť
referencie kontakty
 
   
Ing. Jozef Haraj - EKOPOSS
    Hviezdoslavova 477
    905 01 Senica

Ing. Jozef Haraj - Ekoposs

Spoločnosť vznikla v 12.06.1992
V začiatkoch bola zameraná len na vedenie účtovníctva, ale dnes poskytuje komplexné ekonomické služby pre FO podnikateľov, PO a neziskové organizácie.

Spoločnosť zastupuje audítor a daňový poradca Ing. Jozef Haraj:

- Slovenská komora audítorov - SKAU (licencia číslo 444)
- Komora slovenských daňových poradcov (číslo osvedčenia: 15/92)

Spoločnosť je zapísaná v z živnostenskom registri pod číslom: 205 - 3640 OÚ v Senici, Odbor živnostenského podnikania.


Správa o transparentnosti za rok 2014
   
   
   
 
     
  © paradeiser.sk 2007